CẢNH BÁO VỚI QUÝ KHÁCH HÀNG

        Công ty Ánh Dương buộc lòng thông báo đến Quý khách hàng gần xa: Hiện tại có khá nhiều công ty đang sử dụng trái phép các bài viết, trang tin, hình ảnh sản phẩm, hình ảnh nhà xưởng của công ty Ánh Dương trên Website của họ.        https://boncomposite.blogspot.com/2012/01/bon-composite-chua-hoa-chat.html
        
        Vậy xin kính báo để quý khác hàng thận trọng khi giao dịch đặt hàng qua internet. Xin trân trọng cảm ơn.