Bồn Composite cỡ lớn

Bạn có thể xem bồn composite cỡ lớn ở Video Clip dưới đây


Dưới đây là một số hình ảnh bồn cỡ lớn đến đường kính 4.0 m

Ảnh